Avoin kirje Sumud ry:n hallitukselta Helsingin yliopiston johdolle

Tämä kirje on osoitettu rehtori Sari Lindblomille, vararehtoreille Kai Nordlundille, Anne Remekselle,
Jouni Hirvoselle, ja Hanna Snellmanille, sekä Helsingin yliopiston hallitukselle.
Vuonna 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja laajensi aiempaa miehitystään Ukrainan alueilla,
yliopisto oikeutetusti tuomitsi hyökkäyksen, katkaisi yhteistyön venäläisten instituutioiden kanssa,
ja ilmaisi tukensa Ukrainalle ja sen akateemiselle yhteisölle.
Osana European University Association -järjestöä yliopisto kutsui ”jäsenistönsä ja akateemisen
yhteisön ylipäänsä tekemään voitavansa hyökkäyksen tuomitsemiseksi ja sodan loppumisen
vaatimiseksi, sekä tarjoamaan kaiken mahdollisen tuen yliopistoyhteisöille ja kaikille konfliktin
uhreille.”
Tehdessään tällaisen kannanoton yliopisto irtisanoutui ajatuksesta, että yliopiston tai sen jäsenten
tulisi olla epäpoliittisia tai pysytellä puolueettomina kohdatessaan vakavia kansainvälisen oikeuden
rikkomuksia.
Olemme tyrmistyneitä, että yliopisto ei ole suhtautunut samalla tavalla meneillään olevaan Israelin
hyökkäykseen palestiinalaisia vastaan, erityisesti Gazassa. Tilanne on äärimmäisen vakava, ja
yliopistolla on moraalinen velvollisuus ottaa kantaa.
Useat YK:n korkean tason asiantuntijat ovat toistuvasti varoittaneet kansanmurhasta Gazassa.
Viimeisimmässä varoituksessa, joka julkaistiin 16. marraskuuta, kerrotaan todisteiden viittaavan
”tekeillään olevaan kansanmurhaan”. Asiantuntijat toteavat, että ”nälänhädän tarkoituksellinen
tuottaminen täyttää sotarikoksen tunnusmerkistön”, ja huomauttavat lisääntyneestä kiihottamisesta
kansanmurhaan, avoimesta aikomuksesta ”tuhota miehityksen alla elävät palestiinalaiset”,
valtavasta kuolonuhrien määrästä sekä elämää ylläpitävän infrastruktuurin tuhoamisesta.
Asiantuntijat toteavat, että kansainvälisen yhteisön, ”mukaan lukien paitsi valtioiden, myös
ei-valtiollisten toimijoiden kuten yritysten, tulee tehdä kaikkensa estääkseen palestiinalaisia
uhkaava kansanmurha”.
Lokakuuta toimitetussa erokirjeessään YK:n ihmisoikeusvaltuutetun New Yorkin toimiston
johtaja Craig Mokhiber kutsui Israelin toimia Gazassa ”oppikirjaesimerkiksi kansanmurhasta”.
Useat merkittävät YK:n instituutiot, kuten OCHA, OHCHR, UNDP, UNCHR, UNICEF, WFP ja WHO,
ovat todenneet, että Israel pitää saarron alla kokonaista kansaa ja hyökkää sen kimppuun, estäen
ihmisiltä pääsyn ”selviytymisen perustarpeisiin” sekä pommittaen heitä kodeissaan,
pommisuojissaan, sairaaloissaan, ja uskonnollisissa tiloissaan.
Hamasin Israelissa 1 200 ihmistä tappanutta hyökkäystä seuranneiden kahden kuukauden aikana
Israelin hyökkäyksissä on tapettu yli 18 000 palestiinalaista, joista suurin osa siviilejä, mukaan
lukien yli 6000 lasta. Väkivallan juuret löytyvät sadasta vuodesta europpalaista kolonialismia, 75
vuotta etnistä puhdistusta ja vainoa, kuten tutkimus on huolellisesti dokumentoinut. Gaza on ollut
saarron alla yli 16 vuotta, sinne on tehty useita isoja hyökkäyksiä, ja Israelin joukot ovat vuosien
ajan tehneet sinne lähes päivittäisiä hyökkäyksiä.
Vertailun vuoksi mainittakoon, että Ukrainassa on vuoden 2022 helmikuun alkaneessa Venäjän
hyökkäyksessä kuollut ainakin 10 000 siviiliä, joista 560 on ollut lapsia.
Israel on hyökännyt ainakin viiteen Gazan kuudesta yliopistosta, ja sen hyökkäykset ovat
vahingoittaneet yli 200 koulua Gazassa. Israelin kolonialistisen väkivallan seurauksena myös
Länsirannan yliopistot ovat joutuneet keskeyttämään paikan päällä tapahtuvan opetuksen.
YK:n pääsihteeri António Guterres on huomauttanut, että ”Todistamme parhaillaan siviilien
surmaamista, joka on vailla vertaa ja ennennäkemätöntä missään konfliktissa
pääsihteerikaudellani”. (Lihavointi alkuperäisessä YK:n tiedotteessa.)
Nämä ovat poikkeuksellisia julkilausumia näin korkean tason YK-virkailijoilta.
Ottaen huomioon tilanteen vakavuuden ja kiireellisyyden, yliopiston julistamat arvot, ja sen kannan
Venäjän hyökkäystä kohtaan, yliopiston voinut odottaa toimivan nopeasti.
Yliopisto on kuitenkin paitsi vaiennut, myös aktiivisesti hiljentänyt opiskelijoita, jotka ovat pyytäneet
sitä toteuttamaan omia arvojaan. Rauhanomaisen, loppua kansanmurhalle vaativan
mielenosoituksen aikana 17. marraskuuta yliopisto katkaisi sähköt ja kutsui poliisin hajottamaan
kokoontumisen. Marraskuun 29. päivä yliopisto vastasi jälleen mielenilmaukseen kutsumalla
paikalle poliisin, joka pidätti 13 mielenosoittajaa.
Tuntuu ristiriitaiselta, että aiemmin syksyllä yliopisto neuvotteli rauhallisesti opiskelijoiden kanssa,
jotka yöpyivät yliopiston tiloissa osoittaessaan mieltä koulutusleikkauksia vastaan. Yliopistojen
täytyy säilyä kriittisen ajattelun tyyssijoina, joissa opiskelijat voivat turvallisesti osoittaa mieltään ja
ilmaista mielipiteitään..
Erityisesti palestiinalaiset ja muut arabiopiskelijat kärsivät joutuessaan todistamaan kansanmurhan
tapahtumia päivä toisensa jälkeen yliopiston hiljentäessä heidän pyyntönsä. Tämä kipu pohjaa
dehumanisaatioon, jota arabeihin on kohdistunut vuosien ajan Euroopassa ja muualla. Yliopiston
välinpitämättömyys satojen palestiinalaisten tappamiseen päivittäin on osoitus opiskelijoiden
turvallisuuden ja hyvinvoinnin laiminlyönnistä. Ero on hätkähdyttävä verrattuna siihen tukee, mitä
yliopisto tarjosi ukrainalaisille opiskelijoille ja henkilökunnan jäsenille.
Olemme tyrmistyneitä tästä vastuun laiminlyönnistä. Yliopisto on Palestiinan tapauksessa pettänyt
itse määrittelemänsä eettisen omantunnon ja demokraattisten vaikutusmahdollisuuksien arvot.
Samalla yliopisto on kyseenalaistanut sen, perustuiko Ukrainalle osoitettu tuki tosiasiassa
minkäänlaisille moraalisille periaatteille, ja tahraa tulevat moraalia, kansainvälistä oikeutta ja
vastuuta koskevat julkilausumansa.
Yliopiston ei ole liian myöhäistä muuttaa kurssia vastaamaan omia arvojaan.
Kuten arvostettu tutkija Edward Said asian ilmaisi: ”Aloittaminen ei ole vain teko. Se on myös
mielentila, tapa työskennellä, asenne, tietoisuuden tila.”
Seisomme Suomen Students for Palestine -verkoston tukena, samoin kuin muiden aktivistien ja
opiskelijoiden, jotka työskentelevät yliopistoissa yleismaailmallisten arvojen ylläpitämisen puolesta
Helsingissä, Tampereella, Turussa, Aalto yliopistossa, Taideyliopistossa ja muissa Suomen
yliopistoissa. Vetoamme Helsingin yliopistoon ja kaikkiin muihinkin yliopistoihin pyytäen niitä:
1) Tuomitsemaan Gazassa käynnissä olevan kansanmurhan, kuten se tuomitsi Venäjän
hyökkäyksen Ukrainaan, sekä vetoamaan Suomen hallitukseen, jotta se edistäisi välitöntä
tulitaukoa
2) Tukemaan palestiinalaisia opiskelijoita, kuten se tuki ukrainalaisia opiskelijoita, sekä
lopettamaan rauhanomaisten mielenosoitusten tukahduttamisen.
3) Ilmaisemaan tukensa Palestiinalle ja sen akateemiselle yhteisölle, kuten se teki Ukrainan
tapauksessa.
4) Välittömästi katkaisemaan kaikki siteet ja lopettamaan yhteistyön israelilaisten akateemisten
instituutioiden kanssa, jotka tukevat apartheidia, palestiinalaisen kansalaisyhteiskunnan
suositusten mukaisesti.
Odotamme vastaustanne tässä kiireellisessä asiassa.
Vilpittömästi,
Sumud – Suomen Palestiinaverkoston hallitus

Lataa kirje pdf-tiedostona

Helsingin yliopiston rehtorin vastaus Sumudin avoimeen kirjeeseen

Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom on toimittanut Sumudille seuraavan vastauksen avoimeen kirjeeseemme. Sumudin hallitus valmistelee vastausta rehtorin viestiin.

Hyvä Sumud ry:n hallitus,
Haluan kiittää teitä 15.12.2023 toimittamastanne Helsingin yliopiston rehtoraatille ja hallitukselle
osoitetusta kirjeestä. Olen todennut julkisesti jo aiemmin, että yliopisto tuomitsee väkivallan ja
sotarikokset, ja tämä kannanotto on voimassa edelleen. Yliopisto toivoo edelleen, että konfliktista
kärsineiden yliopistojen ja korkeakoulujen toimintaedellytykset voidaan palauttaa ja turvata.
Haluan myös tuoda esiin sen, että yliopisto on valmis harkitseman palestiinalaisalueiden
yliopistojen jälleenrakennukseen osallistumista kansainvälisessä yhteistyössä olosuhteiden
salliessa. Toistaiseksi kuitenkin yliopiston ja yliopistolaisten tärkein anti suhteessa Israelin ja
Palestiinan väliseen konfliktiin on jatkaa siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja osallistua aktiivisesti
kansalaiskeskusteluun. Haluankin kiittää keskusteluun osallistuneita yliopistolaisia. Yliopisto on
myös valmis toimimaan keskustelun edistäjänä ja alustana sillä edellytyksellä, että keskustelua
voidaan käydä toimintaperiaatteitamme kunnioittaen.
Helsingin yliopisto korostaa yhteisöllisyyden merkitystä ja olemmekin olleet yhteydessä yliopiston
israelilaisiin ja palestiinalaisiin opiskelijoihin ja henkilöstöön ja tarjonneet heille tukea eri
muodoissa. Yliopisto toimii aktiivisesti osana kansainvälistä Scholars at Risk -verkostoa ja
harkitsee toimenpiteitään kriisialueen tutkijoiden toimintaedellytysten suojelemiseksi. Yliopisto on
myös päättänyt avata ukrainalaisille tutkijoille perustettuun palkkatukimallin muillekin uhatuille
tutkijoille. Seuraamme myös kansallisen Students at Risk -yhdistyksen toimintaa ja toivomme sen
antavan uusia mahdollisuuksia kriisialueiden opiskelijoiden auttamiseen.
Toivotan Helsingin yliopiston puolesta Sumud ry:lle hyvää joulua ja rauhallista uutta vuotta,
Sari Lindblom
Rehtor

Lataa rehtorin vastaus pdf-tiedostona

Open letter from Sumud to the leadership of the University of Helsinki

This letter is addressed to the Rector Sari Lindblom, Vice-Rectors Kai Nordlund, Anne
Remes, Jouni Hirvonen, and Hanna Snellman, and the board of the University of Helsinki.
When Russia invaded Ukraine in 2022, extending its occupation of Ukrainian territory, the
University of Helsinki rightly condemned the aggression, stopped cooperation with Russian
institutions, and expressed its support to Ukraine and its academic community.
As part of the European University Association, the university called on “its members and
academic communities more generally to do whatever they can to denounce and press for
an end to the war, and to provide assistance through whatever means possible to support
university communities and all those affected by this conflict”.
In taking such a stance, the university rejected the idea that it or its members should be
apolitical or remain neutral when faced with massive violations of international law.
We are dismayed that the university has not taken a similar position with regard to the
ongoing Israeli attacks against the Palestinian people, particularly in Gaza. The situation
could hardly be more serious, and the university has a moral duty to speak out.
Several high-level independent United Nations experts have repeatedly warned of genocide
in Gaza. The latest warning, delivered on November 16, stated that the evidence points to a
“genocide in the making”. The experts noted that “intentional starvation amounts to a war
crime”, and observed increasing genocidal incitement, overt intent to “destroy the Palestinian
people under occupation”, colossal death toll and destruction of life-sustaining infrastructure.
The experts noted that the international community, “including not only States but also
non-State actors such as businesses, must do everything it can to immediately end the risk
of genocide against the Palestinian people”.
In his resignation letter on October 28, Director in the New York Office of the High
Commissioner for Human Rights Craig Mokhiber called Israeli actions in Gaza a “text-book
case of genocide”.
A number of prominent UN institutions have stated that Israel is besieging and attacking an
entire population, denying it access to “the essentials of survival”, and bombing it in their
homes, shelters, hospitals and places of worship. The list of organisations includes OCHA,
OHCHR, UNDP, UNHCR, UNICEF, WFP and WHO, among others.
In the two months following the attack by Hamas into Israel, which killed 1 200 people, the
Israeli attack has killed over 18 000 Palestinians, the vast majority of them civilians, including
more than 6 000 children. The roots of the violence trace back to over a century of European
colonialism, 75 years of ethnic cleansing, persecution, and dispossession, a history
well-documented in research. Gaza has been under siege for over 16 years, endured
multiple military invasions, and has for many years faced almost daily attacks by Israeli
forces.
In comparison, in Ukraine at least 10 000 civilians, including 560 children, have been killed
since February 2022 by the Russian attack.
Israel has attacked at least five out of the six universities in Gaza. Its attacks have damaged
more than 200 schools in Gaza. Due to Israeli colonial violence, including attacks on
universities, universities on the West Bank have had to stop on-site teaching.
António Guterres, the United Nations Secretary-General, has noted that “we are witnessing
a killing of civilians that is unparalleled and unprecedented in any conflict since I have
been Secretary-General”. (Emphasis in the original UN text.)
From such high-level UN officials, these are extraordinary statements.
In line with the gravity and urgency of the situation, the professed ideals of the university,
and its stand on the Russian attack on Ukraine, the university could have been expected to
take action rapidly.
However, not only has the university stayed silent, it has suppressed students who have
appealed to the university to uphold its values. During a peaceful sit-in of the Students for
Palestine on November 17, the university cut off electricity and asked the police to disperse
the peaceful gathering calling for an end to the genocide. On November 29 the university
again responded to a protest by calling the police, who detained 13 protestors.
This contrasts with how the university negotiated with students protesting cuts to education,
who even stayed overnight in the university premises. The university must remain a place of
critical thinking, where students feel safe to protest and show their opinions.
Palestinian and other Arab students, in particular, suffer from watching the genocide unfold
day after day, while their pleas to the university are silenced. This pain builds on years of
Arabs being dehumanised in Europe and beyond. The university’s indifference to mass
killing of hundreds of Palestinians per day shows neglect of students’ safety and wellbeing,
in striking contrast to how the university reached out and offered support to Ukrainian
students and staff.
We are dismayed at this dereliction of duty. The university is not only betraying its stated
values of moral conscience and democratic empowerment with regard to Palestine. In doing
so, it also calls into question whether its stand on Ukraine was based on any principles, and
tarnishes its future statements on morality, international law, and responsible action.
It is not too late for the university to reverse course and uphold its values.
As the eminent academic Edward Said argued, “Beginning is not only a kind of action. It is
also a frame of mind, a kind of work, an attitude, a consciousness.”
We stand in support of Students for Palestine – Finland, and other activists and students who
work for the upholding of universal values at the University of Helsinki, Aalto, UNiarts,
Tampere, Turku, and other universities. We call on the University of Helsinki (and all other
Finnish universities) to:
1) Condemn the ongoing genocide in Gaza, as it condemned the Russian invasion of
Ukraine, and call on the Finnish government to work for an immediate ceasefire.
2) Provide support to Palestinian students, as it provided to Ukrainian students, and stop
repressive measures against peaceful protest.
3) Express their support for Palestine and the Palestinian academic community, as it did in
the case of Ukraine.
4) Immediately cut all ties and announce an end to all cooperation with Israeli academic
institutions that are complicit in the apartheid regime, following the guidelines established by
Palestinian civil society.
We await your response in this urgent matter.
Sincerely,
Board of Sumud – The Finnish Palestine Network

Download the letter as a pdf file

The rector of the University of Helsinki, Sari Lindblom, has sent a response (in Finnish, see above. PDF here) to the open letter by Sumud. The Sumud board is preparing a response to the rector’s message.