Apartheidista vapaa alue eli Apartheid Free Zone (AFZ) on tila, joka tukee palestiinalaisten kamppailua vapauden ja ihmisoikeuksien puolesta.  
 
Apartheidista vapaan alueen tunnistaa tästä tarrasta:  

Lataa esite tästä

Apartheidista vapaat alueet Suomessa


Espoo

Helsinki

Ikaalinen

Joutsa

Jyväskylä

Kirkkonummi

Kotka

Lappeenranta

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Vaihtuva sijainti

Apartheidista vapaalla alueella voit nauttia ajastasi tietäen, että tilaa hallitseva yritys tai yhteisö seisoo palestiinalaisten puolella ja vastustaa konkreettisesti Israelin apartheid-hallintoa ja palestiinalaisten kansanmurhaa.  

Apartheidista vapaa alue osallistuu BDS-liikkeen asettamiin kohdennettuihin boikotteihin – myös kulttuurisiin ja akateemisiin – ja jatkaa boikotointia, kunnes Israel noudattaa kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksien periaatteita. Apartheidista vapaa alue sitoutuu myös edistämään antirasismia ja yhdenvertaisuutta.  

Apartheid Free Zone on maailmanlaajuinen BDS-kampanja, jonka tavoitteena on saada yritykset ja yhteisöt tukemaan palestiinalaisten johtaman BDS-liikkeen asettamia boikotteja ja pakotteita. Yli 250 tilaa ympäri Eurooppaa ovat julistaneet itsensä Apartheidista vapaiksi alueiksi. Suomessa kampanjan järjestää Suomen Palestiina-verkosto Sumud.  

Miten yrityksestämme tai muusta tilastamme voi tulla Apartheidista vapaa alue?  

Jokaisesta yrityksestä tai tilasta voi tulla Apartheidista vapaa alue (AFZ). Apartheidista vapaa alue julistaa julkisesti olevansa mukana kampanjassa ja etsii aktiivisesti keinoja katkaista yhteistyö Israelin apartheid-hallintoa tukevien tahojen kanssa. Esimerkiksi kauppa, kahvila, kirjasto, yliopisto, museo, taidegalleria, konserttipaikka, yhteisötila tai julkishallinnon tila voi julistautua Apartheidista vapaaksi alueeksi.  

Apartheidista vapaa alue sitoutuu 

  1. kansainvälisen BDS-liikkeen periaatteisiin sekä kohdennettuihin boikotteihin
  2. BDS-liikkeen kulttuuriseen ja akateemisen boikottiin
  3. toimimaan antirasistisesti.   

Lisäksi alue 

  1. julistautuu julkisesti Apartheidista vapaaksi alueeksi
  2. kiinnittää tilaansa tarran, joka kertoo tilan olevan Apartheidista vapaa alue  
  3. lisätään sumud.fi-verkkosivulle listaan, jossa kaikki Apartheidista vapaat alueet näkyvät (tilan nimi ja kaupunki). 
  4. lisätään maailmanlaajuiseen Apartheidista vapaat alueet -listaan, joka on www.bds-movement.net -verkkosivulla (tilan nimi ja kaupunki).

Haluatko kuulla lisää tai tulla mukaan? Ole meihin yhteydessä [email protected].  

Mitä Apartheidista vapaan alueen pitää boikotoida?  

Apartheidista vapaat alueet boikotoivat BDS-liikkeen kohdennettuun boikottiin asettamia yrityksiä, tuotteita ja brändejä.  

AFZn pitää boikotoida seuraavia tuotteita ja yrityksiä:  

AFZn on boikotoitava myös näitä yrityksiä siinä tapauksessa, että jokin toimiva vaihtoehto löytyy. Apartheidista vapaa alue tukee BDS-liikkeen painostuskampanjoita näitä yrityksiä vastaan:  

Moni muu yritys tukee Israelin apartheidia tavalla tai toisella. Eikö niitä kaikkia tarvitse boikotoida?  

BDS-liikkeen strategiana on kohdentaa boikotointi, painostus ja pakotteet tiettyihin yrityksiin ja tuotteisiin, jotta vaikutus olisi mahdollisimman suuri. Apartheidista vapaat alueet antavat tukensa näille kohdennetuille boikoteille ja kampanjoille. Voit lukea lisää kohdennetun boikotoinnin tehokkuudesta osoitteesta www.bdsmovement.net

Kannustamme ja autamme kuitenkin Apartheidista vapaita alueita omien mahdollisuuksiensa mukaan boikotoimaan myös muita tuotteita ja yrityksiä, jotka osallistuvat Israelin apartheidiin.  

Mitä jos mokaamme?  

Jokainen voi tehdä virheitä. Jos selviää, että olette vahingossa ostaneet tai myyneet boikottilistalla olevia tuotteita tai tukeneet muulla tavalla Israelin apartheidia, tärkeintä on korjata virhe. Kampanjan tavoitteena on antaa jokaiselle tilalle mahdollisuus muuttaa toimintaansa eettisemmäksi ja näin tukea palestiinalaisten ihmisoikeuskamppailua. On parempi tulla mukaan kampanjaan ja tehdä yksittäinen virhe kuin olla tukematta kampanjaa lainkaan. 

Voit aina olla kampanjatiimiin yhteydessä ja pyytää tukea erilaisiin haasteisiin.  

Mitä kulttuurinen ja akateeminen boikotti on?  

Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI) julisti vuonna 2004 boikotin Israelin akateemisia instituutioita sekä kulttuuri-instituutioita vastaan.  

Kulttuurinen boikotti on vastaus Israelin kulttuuri-instituutioiden pyrkimykselle ylläpitää ja normalisoida Israelin laitonta miehitystä, Palestiinan kolonisaatiota sekä apartheidia. Apartheidista vapaa alue ei järjestä kulttuuritapahtumia, jotka saavat rahoitusta Israelilta tai Israelia näkyvästi tukevilta tahoilta. Apartheidista vapaa alue ei myöskään osallistu toimintaan, joka tukee apartheidin ja ihmisoikeusrikkomusten normalisointia. Boikotti koskee instituutioita, ei israelilaisia yksittäisiä ihmisiä.  

Akateeminen boikotti pyrkii katkaisemaan yhteistyön Israelin yliopistojen ja muiden akateemisten instituutioiden kanssa. Israelin yliopistot ovat mukana ylläpitämässä Israelin laitonta miehitystä ja apartheidia sekä osallistuvat muun muassa armeijan käyttämien välineiden kehittämiseen sekä palestiinalaisten järjestelmälliseen syrjimiseen. Apartheidista vapaa alue ei tee yhteistyötä Israelin akateemisten instituutioiden kanssa.  

Mikä on BDS-liike?  

BDS on palestiinalaisten johtama maailmanlaajuinen liike, jonka tavoitteena on katkaista taloudellinen tuki Israelin apartheid-hallitukselta. BDS tulee englannin kielen sanoista boycott, divestment ja sanctions, eli se tarkoittaa boikotointia, divestointia eli sijoistusten poisvetämistä ja pakotteita. BDS-liikkeen toiminta nojaa yksinkertaiseen periaatteeseen: palestiinalaisille kuuluvat samat ihmisoikeudet kuin kaikille muillekin. BDS-liike on saanut inspiraatiota Etelä-Afrikan apartheidia vastaan käydystä kamppailusta ja siihen liittyneistä boikoteista.  

Suomen BDS-liike on osa Suomen Palestiina-verkosto Sumudia.  

Lue lisää: BDS-liike 

Mitä apartheid on?  

Apartheid on virallistettua rotuerottelua ja sortoa. Se sai nimensä Etelä-Afrikassa 1900-luvulla harjoitetusta rotuerottelupolitiikasta (´Apartheid´-tarkoittaa afrikaansin kielellä erillisyyttä). 

YK:n yleissopimus vuodelta 1976 määrittelee apartheid-rikokseksi Etelä-Afrikassa harjoitetun apartheid-politiikan ja rotusyrjinnän lisäksi teot, joiden tarkoitus on luoda ja ylläpitää tietyn rodullisen ihmisryhmän ylivaltaa suhteessa muihin rodullistettuihin ihmisryhmiin. Apartheid on rodullistetun ihmisryhmän järjestelmällistä sortamista.  

Epäinhimillisiä toimia ovat muun muassa seuraavat:  

Amnesty International sekä muut ihmisoikeusjärjestöt tunnistavat Israelin harjoittaman erottelupolitiikan apartheidiksi ja rikokseksi ihmisyyttä vastaan. Apartheid-rikos on yksi vakavimmista kansainvälisistä rikoksista